برنامه ریزی مشترک اعزام تور بازدید نمایشگاه فرش دستباف ایران

در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ۹۴ جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بین شرکت شهرکهای صنعتی کرمان، کمیسیون قالی اتاق بازرگانی کرمان و عامل توسعه خوشه فرش دستباف کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب ...