دوره آموزش طراحی پیشرفته – سطح ۲-  با نرم افزار فتوشاپ با همکاری خوشه فرش دستباف کرمان و راور، کمیسیون قالی و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان، فنی و حرفه ای و انجمن طراحان و نقاشان کرمان از تاریخ ۲۶ ماه آغاز شد. سطح یک این دوره در سال گذشته برگزار شد.