آقای خواجه حسینی

آدرس: جاده قدیم ماهان – خیابان اشرف گنجویی – جنب تالار کسری


آقای میرکمالی

آدرس: کیلومتر ۱۴ بزرگراه کرمان – باغین – شهرک صنعتی خضرا