اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف کرمان

آقای وزیری نسب

آدرس:کرمان_ خیابان امام_ قبل از چهارراه امام

تلفن: ۳۲۲۶۸۴۷۳-۰۳۴

آقای وزیری نسب


 

اتحادیه صنف تولید و مرمت فرش دستباف کرمان

آقای شفیع پور

آدرس: کرمان_ خیابان عطار_ رو به روی کوچه جنوبی ۲

تلفن: ۳۲۷۳۵۵۵۳-۰۳۴

آقای شفیع پور


 

انجمن طراحان و نقاشان فرش کرمان

آقای شریعتمداری

آدرس: کرمان_ بلوار باستانی پاریزی_ جنب شرکت فرش

تلفن: ۳۳۱۲۴۲۲۰-۰۳۴

آقای شریعتمداری


 

اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی کرمان

آقای پور مهدی آبادی

آدرس:کرمان_ خیابان گنجعلی خان

تلفن: ۳۲۲۲۴۸۴۱-۰۳۴

IMG_8722


 

کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان

خانم الله توکلی

آدرس: کرمان_ خیابان استقلال_کوچه استقلال ۱۲_ دفتر تشکل های اتاق بازرگانی

تلفن: ۳۲۵۳۵۲۷۱-۰۳۴

­­خانم الله توکلی