صندوق کارآفرینی امید

آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – رو به روی سه راه اتو رفسنجان

تلفن: ۳۲۴۶۰۶۷۳-۰۳۴

وب سایت