photo_2018-04-03_20-51-23

اجرای نمادین بازی چوگان در میدان گنجعلیخان کرمان با حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان، شهردار کرمان، هیئت ورزش و چوگان استان کرمان و مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان