حضور کنسرسیوم صادراتی فرش دستباف کرمان در دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران (EXPO2017) . این نمایشگاه از تاریخ ۹ لغایت ۱۲ آبان ماه در شهر آفتاب برگزار شد.

photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۲_۱۴-۰۶-۱۸ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۲_۱۴-۰۶-۱۶ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۲_۱۱-۲۹-۴۲ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۲_۱۱-۲۹-۴۰ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۱_۱۷-۲۴-۴۶