شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
نمایشگاه کنسرسیوم صادراتی
افتتاح نمایشگاه مشهد
جلسه هماهنگی نمایشگاه مشهد
نشست کارافرینی
شورای راهبری

یازدهمین نمایشگاه نوروزی موزه هنرهای معاصر استاد صنعتی کرمان

ادامه مطلب ...

همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار

ادامه مطلب ...

سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر

ادامه مطلب ...

تجارت نوین در راه ابریشم

ادامه مطلب ...

فرم نیاز سنجی پژوهشی هنر_ صنعت فرش دستباف

مرکز ملی فرش ایران در راستای بهبود وضعیت هنر- صنعت فرش دستباف ایران برای طرح های پژوهشی سال ۱۳۹۷ نیازسنجی می کند.

ادامه مطلب ...

کارگاه بیزنس

روز چهارم از هفته دوم کارگاه بیزنس مدل اقای محمدرضا پایدار @farathon_ir

ادامه مطلب ...

فهرست برنامه نشست های تخصصی انجمن علمی فرش ایران

ادامه مطلب ...

حضور مشترک اعضای شبکه بازار در نمایشگاه فرش دستباف یزد

     

ادامه مطلب ...